QUE ESTEM FENT

2º FASE
4º trimestre

Curs 01. Recuperació, condicionament i manteniment de senders:


S'han finalitzat les pràctiques relacionades amb el condicionament dels senders de Barruera a Durro i de Durro a Boí quedant per col•locar la senyalització.

S'ha iniciat el sender a Santorens i en aquest període inicial ens hem centrat en actuacions concretes com són: murs, zones de descans i escales.

En aquest projecte s'han iniciat treballs de simulació de pedra seca amb morter ocult. Aquesta actuació s'ha realitzat a l'entrada del camí que era molt estreta. S'ha ampliat la plataforma del camí i per a això s'ha picat el material calcari movent més de 7m3 de material, part del com es va haver de deixar anar amb martell picador. A continuació s'ha realitzat un mur amb columnes de pedra i barana de fusta. Per a això s'ha realitzat un llenç de mur de pedra el qual s'ha buidat prèviament. A continuació s'ha col•locat una estructura de ferro que s'ha emplenat amb morter de manera que ha armat el mur de formigó per la cara interior de la pedra aparentant un mur de pedra seca per l'exterior.


En aquesta mateixa estructura s'ha aprofitat per practicar el treball de la pedra i s'han pujat 3 pilars armats en els quals s'han incrustat 4 “rollizos” de fusta tractada a manera de barana. Les pràctiques de treball en pedra s'han basat en realitzar totes les cantonades dels pilars amb la pedra de la zona. Per reforçar aquest aspecte van fer una setmana de pràctica amb un especialista en la talla de pedra.

En la mateixa estructura s'ha executat una escalinata amb pedra seca, en la qual els alumnes també han cantonejat les pedres dels esglaons que s'han emplenat amb morter.


En el tram intermedi del sender on es situa l’abrevader aprofitant la presència d'aigua s'està executant una zona de descans i s'habilitarà una bassa d'aigua amb vegetació d'aqüífera. Per a això s'ha excavat a mà una bassa d’ aproximadament 6X2,5X1 m3 en la qual s'ha col•locat material impermeabilitzant.

En aquest trimestre aprofitant la col•laboració del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de St Maurici, els nostres alumnes han participat amb les brigades de manteniment del parc mesurant l'impacte turístic en les senderes del parc. El mesurament d'aquest impacte està basada en una metodologia de treball que prèviament se'ls va explicar en una xerrada en les oficines del parc, que també englobava tota la política de senderes desenvolupada pel parc nacional.

També s'ha realitzat una pràctica de treballs de fusteria amb professionals del sector en la qual han creat uns bancs-taula de fusta tractada on han hagut de cubicar la fusta i arribar a muntar aquests equipaments.

Per tractar temes d'infraestructures i coneixement del mitjà natural i en concret d’avifauna es va realitzar una visita al Salecar de Llesp.


Per al tema de vegetació es va visitar el bosc del Congost d’Obarra per constatar els canvis de vegetació entre estacions.

Curs 02. Rehabilitació del patrimoni arquitectònic:

Es continua amb la rehabilitació de l'antic forn de Montañana.

Avança la reconstrucció del mur que sustenta la xemeneia i de contenció de la volta del forn.
S'ha rehabilitat la boca del forn i la pedra llinda que sustenta la façana exterior de la xemeneia. A mesura que s'ha pujat la paret s'han fet els racons de la xemeneia, que s'ha esquerdejat amb morter de calç per la part interior. En l'arrencada interior de la xemeneia es va recantejar una mica el mur per facilitar el tir.


S'ha aixecat la paret posterior de l'edifici. Per a això s'han aixecat 3 fulles de pedra: una en cantonada per suportar l'estructura del veí, una altra per igualar la falsa cantonada creada i finalment la paret de tancament de l'edifici sobre la qual s'integrarà la canal de desguàs. En aquesta paret es recolzaran les bigues de la coberta de la volta del forn i s'ha reforçat amb cèrcols correguts en tota la seva base.

S'ha iniciat la consolidació de la volta del forn emprant una argamassa de terra refractària amb una mica de calç natural i recol•locant de forma concèntrica totes les pedres pómez recuperades.

Per als dos passos laterals de les escales d'accés a la volta les llindes s'han fet amb fusta amb estil rústic.

Se segueixen realitzant sessions pràctiques amb la direcció facultativa de l'obra per a la comprensió i pautes de realització de l'obra.

Per al treball de canteria i reforç del treball de maçoneria s'ha comptat amb la participació d'un especialista en temes de restauració com a reforç pedagògic per als alumnes en el tema del treball amb pedra i en la col•locació de qualsevol grandària i forma de pedra en els murs que simulen parets de pedra seca.


S'han realitzat les següents sortides:

• Visita a l'església de Nª Senyora del Baldós, guiats pel paleta encarregat de les obres de restauració a la mateixa població de Montañana.