dijous, 25 de març del 2010

ESCOLA TALLER RIBAGORÇA ROMÀNICA


Aquest projecte està cofinanciat el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí  a través de l'Associació per el Desenvolupament de la Ribagorça Romànica (ADRR) amb el Pla Pilot de Desenvolupament Rural i per el Ministeri de Treball e Inmigració  a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).


L'Escola Taller Ribagorça Romànica té com a objectius l’ inserció laboral de joves d’entre 16 i 25 anys en situació d'atur de l'àmbit geogràfic de la Ribagorça Romànica i el manteniment i la generació de noves activitats econòmiques basades en l’ utilització sostenible dels atractius culturals i naturals de la zona, impulsant el manteniment i la creació de treball. Aquesta proposta educativa que combina treball i formació es planteja amb un curs d'un any i mig de durada (6 mesos de formació teòrico-pràctica i 12 mesos de treball de formació) amb dues línies formatives:

-Especialitat 01. Recuperació, Condicionament i Manteniment de Senderes. (6 alumnes)

-Especialitat 02. Recuperació de Patrimoni Arquitectònic. (6 alumnes)

L'Escola Taller té unes ajudes per a incentivar aquesta formació ocupacional no reglada:

- Durant el període de formació teòrico-pràctica els estudiants estan com a becaris i se'ls incentiva amb 9 € per dia assistit.
- En la fase pràctica, els estudiants tenen un contracte de treball de formació on se'ls paga el 75% del sou mínim interprofessional.

Recuperació, Condicionament i Manteniment de Senderes

Projectes a la Vall de Boí (Lleida):

  Amb de les següents senderes a recuperar:
 •  Barruera-Durro.
 • Durro-Boí.
 • Barruera - Cardet
 • Erill la Vall-  Pont de Boí
Projecte al municipi de Sopeira (Huesca):
 • Camí circular per l'Ermita de Sant Pere (Santorens)
Projecte al Vall de Lierp (Huesca):
 • Camí transversal del Valle de Lierp
Recuperació del Patrimoni Arquitectónic

Projecte a Montanyana.

• Rehabilitació de l’ antic forn a la població de Montanyana.

Matèries

Les matèries que s’ impartiran al mòdul teórico-pràctic són:

Recuperació, Condicionament i Manteniment de Senders

Tècniques Específiques Senders
 • Prevenció Riscos Laborals
 • Primers Auxilis a través de la Creu Roja
 • Informàtica
 • Topografia - orientació + GPS
 • Coneixement del Medi Natural

Recuperació de Patrimoni Arquitectònic

Tècniques Específiques Restauració
 • Prevenció Riscs Laborals
 • Primers Auxilis
 • Informàtica
 • Coneixement del Medi Natural
 • Obtenció de la TPC (Targeta professional de la construcció)
Per als alumnes que no hagin arribat als objectius de l’ ESO, s’ organitzarà programes específics amb una formació complementaria. L’objectiu d’aquesta formació és ajudar als alumnes per tal que arribin als continguts mínims de l’ educació secundaria obligatòria.