PROJECTE SENDERS

CAMÍ BARRUERA-DURRO


1.-DADES GENERALS
Longitud: 2,4 km

Temps: 1 h 30 min

Desnivell: 275 m

Tipus de sender: camí per als vianants que comunica Barruera i Durro. En el sector intermedi de l'itinerari l'ampli i marcat format de camí de ferradura que trobem a la sortida de Barruera i arribada a Durro desapareix per una estret camí que s'ha anat marcant amb el pas dels usuaris de la camí.


CAMÍ DURRO-BOÍ (Camí del Pagament)

1.-DADES GENERALS

Longitud: 3,4 km

Temps: 1 h 30 min

Desnivell: 120 m

Tipus de camí: camí per als vianants que comunica Durro i Boí seguint un ancestral camí “cabanera” conegut com el “Camí del Pago”. En els extrems del camí (sortides de Durro i Boí) el camí es conserva ampli i amb trams de murets laterals d’empedrat. En el sector intermedi el camí s'estreny, alhora que desapareixen els murs, ja que es travessen uns pronunciats pendents on s’escampen espectaculars tarteres de pedra. En tot moment el camí coincideix amb la variant de la Senda Pirinenca GR 11.20.

CAMÍ CIRCULAR PER L'ERMITA DE SANT PERE A SANTORENS

1.-DADES GENERALS

Longitud: 4.356 m (s'inclou el tram de pista)
Temps: 1 hora 15 min (ruta circular)
Desnivell: 257 m
Tipus de sendera: el primer tram de l'itinerari s'inicia en la sortida de Santorens, al costat del dipòsit d'aigua, i paral·lel a la pista existent. En aquest tram la pista ha posat en desús el camí tradicional existent. Una vegada deixem la pista, el camí inicia progressivament un ascens cap a l'ermita de Sant Pere, passant per un antic abreudador. Tot aquest tram permet tenir una bona perspectiva de l'entorn de Santorens. Poc abans d'arribar al Coll de Sta. Bàrbara, trobem el desviament per accedir a l'ermita. Si seguim el camí, en aquest punt amb interessants parets de pedra en sec, el camí ascendeix per un tram amb un empedrat rústic vorejant el Cap del Gran, per arribar de nou a la connexió amb la pista que ens permetrà descendir una altra vegada cap a Santorens.

2.- DESCRIPCIÓ I TREBALLS A REALITZAR

Descripció del recorregut

Es tracta d'un itinerari de gran interès senderista per a la localitat de Santorens que permet realitzar un curt i agradable passeig circular des del mateix poble.
La ruta s'aproxima a l'ermita de Sant Pere d'Iscles. El recorregut es divideix en dos trams clarament diferenciats, d'una banda el tram amb tipologia de camí tradicional, on es realitzaran les diferents actuacions proposades, i un tram amb tipologia de pista, on no es preveuen realitzar actuacions.

Descripció dels treballs

Els treballs que es proposen realitzar en aquest camí són:
1) S'instal·laran fletxes direccionals en els inicis i finals dels trams del camí i en els creus clau de l'itinerari. Aquests indicadors seran de fusta tractada i seguiran el model del Manual de Senyalització Turística d'Aragó.

2) Esbrossi del camí. Es proposa esbrossar el camí amb mitjans manuals per deixar completament lliure el pas al caminant.
En les feines d'esbrossi i neteja la maquinària lleugera (motoserres, desbrossadores i tisores) serà el mitjà majorment utilitzat per un personal especialitzat.

3) Condicionament del camí. S'hauran de retirar les pedres despreses sobre la plataforma del camí en tot l'itinerari. Aquestes pedres que molesten en caminar es col·locaran sobre els murets de pedra seca o en les marges de la sendera. A més es picaran els trams de camí més deteriorats per l'erosió. En els treballs de condicionament de la plataforma s'utilitzaran mitjans manuals que no impacten en l'entorn.

4) Aixecament de llenços de murs despresos a pedra seca sobre el camí  que trobem en el tram intermedi del camí.


CAMI TRANSVERSAL DEL  VALLE DE LIERP (OSCA)

1.-DADES GENERALS

Longitud:
-Camí Transversal Valle de Lierp: 12 km
-Derivació a Casa Pallàs i Serrate: 1,5 km

Temps:
-Camí Transversal Valle de Lierp: 4 h
-Derivació a Casa Pallàs i Serrate: 30 min

Altituds:  Reperós (1.020 m), La Capilleta (1.070 m), Casa Castell (1.110 m), Serrate (1.130 m), Egea (1.010 m) i límit occidental municipi a la collada Ballarín (950 m).

Tipus de camí:
important camí de ferradura tradicional i via pecuària.

Punts d'interès i atractius:
-Centenari camí públic tradicional entre les valls de l’Ésera  i Isábena.
-Secular pas ramader per la zona sud del Massís del Turbón.
-Bones vistes de la vessant sud del Massís del Turbón.
-Possibilitat de realitzar, amb suport de les senderes PR-HU 48 i 133, interessants i boniques excursions pel cor del municipi.
-El camí estructura d'est a oest la xarxa de senderes del municipi del Valle de Lierp.
-Alt interès natural del camí en discórrer en part per boscos ben conservats i zones d'interessant vegetació de ribera com Els Mollás.
-Elevat interès paisatgístic i geològic.

2.- DESCRIPCIÓ

Es pretén recuperar per a un ús senderístic  el camí tradicional de ferradura que recorre de forma transversal la part central del municipi ribagorçà del Valle de Lierp; aquest camí  per als vianants uneix consecutivament les cases de Reperós, l'ermita de Santa María Magdalena (també coneguda com la Capella), la localitat d'Egea i el límit occidental del terme municipal (inici de la pista–cabañera que baixa a creuar el riu Rialbo en direcció a Campo). A més es planteja la senyalització d'una petita derivació que des de l'ermita de la Magdalena (La Capella) porti a Casa Castell i el nucli de Serrate.
En el passat aquest camí era la columna vertebral o autopista del municipi, ja que el camí permetia unir les valls dels rius Ésera i Isábena aprofitant aquesta plana divisòria interfluvial del municipi situada a les faldilles sud del Massís del Turbón.

El camí en l'actualitat es presenta bastant oblidat i deteriorat, ja que s'ha vist afectat per una forta erosió i la proliferació d'una vivaç vegetació espontània que s'ha arrelat en la plataforma del camí (a causa de la no utilització del viari des de fa més de 40 anys).

Treballs
Per recuperar i treure de l'oblit aquest camí veïnal i públic, que forma part del ric patrimoni viari tradicional del municipi del Valle de Lierp, és necessari realitzar els següents treballs:

• Esbrossi del camí. Aquest camí més que centenari es troba en gran part tancat de mala herba. Per això s'hauran de realitzar treballs de desbrossament de matoll (boixos,, aranyoners, rosers silvestres…). En les labors de desbrossament i neteja la maquinària lleugera (motoserres, desbrossadores i tisores) serà el mitjà majorment utilitzat per un personal especialitzat.
• Condicionament del camí. S'hauran de llevar les pedres despreses sobre la plataforma de la sendera i es picaran els trams de camí més deteriorats per l'erosió. En els treballs de condicionament de la plataforma s'utilitzaran mitjans que no impacten en l'entorn.
• S'instal·laran fletxes direccionals en els inicis i finals dels trams més importants del camí i en els encreuaments clau de l'itinerari. Aquests indicadors seran de fusta tractada i seguiran el model del Manual de Senyalització Turística d'Aragó.
• Se senyalitzarà el camí amb les marques de pintura dels camins de petit recorregut (PR).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada